Kayın Hakkında Bilgi

Kayın Familyası: Kayıngiller (Fagaceae) Türkiye'de yetiştiği yerler: Marmara, Ege, Karadeniz bölgesi.
          Kışın yaprağını döken çiçekleri bir cinsli orman ağaçları. Yapraklarının kenarları girintili, ince tüylü ve uçları sivridir. Çiçek durumları kedicik şeklindedir. Meyvelerinin dip kısımlarında kupula adı verilen kadeh şeklinde bir çanak bulunur.
          Gölgede yetişen ağaçlardandır. Kökleri orta derinliğe kadar iner. Azami 700-800 sene yaşayabilir. Şah ve filizden büyüyebilir. Kayın ağacının gövdesi ince, çatlaksız ve kırçıl renkli bir kabukla sarılmış silindir biçimindedir.
          Kayın ağacının 10 kadar türü vardır. Memleketimizde Doğu kayını (Fagus orientalis) yayılmıştır.
          Kullanıldığı yerler: Kayın ağacının kerestesi ısıya ve rutubete karşı hassastır. Fırınlanarak mobilya imalinde özellikle kontraplak yapımında kullanılır. Genç kayın ağaçlarından maden direği yapımında faydalanılır.
          Avrupa kayını (Fagus silvatica)nın tohumlarından elde edilen yağ, yemek yağı olarak margarin endüstrisinde kullanılır. Kayın katranının distilasyonundan antiseptik olarak kullanılan kreozot elde edilir. Bu da dıştan romatizma ve deri hastalıklarına karşı kullanılır.

Kayın Kereste Nerede Yetişir

          Yoğun olarak Kafkaslar, Avrupa'nın bir bölümü ile Türkiye'de (genellikle Karadeniz bölgesinde) yetişir. Avrupa'dan başlayarak harita üzerinde ne kadar doğuya gidilirse, kalite o derece artar. Dünyanın en iyi ve kaliteli kayınları Kafkaslarda yetişir. Avrupa'dan Başlayarak harita üzerinde ne kadar doğuya gidilirse kalite o derece artar.
          Ülkemizde daha çok kuzey bölgelerimizde doğal yayılış göstermekle birlikte kayın ağacı güneydeki Amanoslar'da da yayılış gösterir. Saf yada göknar, ladin, çam ve meşelerle karşılık geniş ormanlar kurar.
          Ülkemizde 713.842 Ha. koru ve 1.555 Ha. baltalık kayın ormanı bulunmaktadır. 40 m. boya ulaşabilen kayınların düzgün ve silindirik gövdeleri vardır. 6-9 cm uzunluktaki dalgalı kenarlı elips şeklindeki yapraklarının sonbahardaki kırmızı rengi çok etkileyicidir. Yaşlı meyveleri doğada yaban hayvanları için nemli bir besin kaynağıdır.